Corpus specialist

University of Social Sciences and Humanities, Italian Studies

E-mail address: kamila.milkowska-samul@swps.edu.pl

 

Ms. Kamila Miłkowska-Samul (PhD) is a lecturer at the Chair for Italian Studies of the Philological Department of University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. She received her PhD in Italian linguistics with the thesis "La persuasione politica in Italia e in Polonia. Per un'analisi pragmatico – retorica" at the Neophilological Department of Warsaw University in 2009. Her scientific interests include: sociolinguistics, pragmalinguistics and rhetoric. She is particularly interested in the language of politics and persuasion as well as in the language of new media, emotions, verbal aggression and politeness.   

 

Publications:

  1. La persuasione nella comunicazione politica in Italia e in Polonia, 2011, Warszawa, Lingo/ SWPS Wydział Filologiczny (monografia)
  2. Miłkowska-Samul, Kamila (2011) „Wykorzystanie mediów społecznościowych w dydaktyce języków obcych na przykładzie języka włoskiego" w Słoń, G. (ed.) Nowoczesne technologie w dydaktyce,  Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, pp. 232 - 241. 
  3. Miłkowska-Samul, Kamila (2013) Emocje a skandal polityczny. O sposobach wykorzystania emocji w dyskursie politycznym. „Przegląd Socjologii Jakościowej", t. 9, nr 2, pp. 164‒183. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
  4. Miłkowska-Samul, Kamila, La retorica come strumento dell'analisi critica del discorso. Il caso del discorso politico, „Kwartalnik Neofilologiczny" z. 1/2011, pp. 3-15.
  5. Miłkowska-Samul, Kamila, Nowe oblicze plotki – plotka w Internecie, „Poradnik Językowy" 4 (683) 2011, pp. 51-62.
  6. Miłkowska-Samul, Kamila, Retoryka w Internecie. O zastosowaniu retoryki do analizy zjawisk komunikacyjnych w Sieci na przykładzie serwisów plotkarskich, Forum Artis Rhetoricae" 1-2 (20-21) 2010, pp. 59-72.
  7. „Kształt językowy plotki w Internecie", Acta Philologica nr 38, 2010, pp. 140-146.
  8. Atti linguistici e la persuasione in politica. w: Acta Philologica, nr 34, 2008, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, pp. 116-123.
  9. La persuasione politica e la categoria grammaticale di persona. in: I Giovani per l'Italia : atti del II Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, red. Alicja Paleta, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, pp. 63-67.
  10. Duży słownik polsko-włoski, włosko-polski. Langenscheidt, 2007 (co-operation).