terminy wypłat 

Nauczyciele

akademiccy

Pracownicy

administracyjni

 

Prace zlecone,

honoraria

 

Fundusz Świadczeń

Socjalnych

Szkoły Doktorskie-

stypendia

2 grudnia 2019

30 grudnia 2019

10, 23 grudnia 2019

23 grudnia 2019

17 grudnia 2019

2 stycznia 2020

31 stycznia 2020

10, 24 stycznia 2020

22 stycznia 2020

17 stycznia 2020

3 lutego 2020

28 lutego 2020

10, 24 lutego 2020

21 lutego 2020

17 lutego 2020

2 marca 2020

31 marca 2020

10, 24 marca 2020

23 marca 2020

17 marca 2020

1 kwietnia 2020

30 kwietnia 2020

10, 24 kwietnia 2020

22 kwietnia 2020

17 kwietnia 2020

4 maja 2020

29 maja 2020

11, 25 maja 2020

22 maja 2020

18 maja 2020

1 czerwca 2020

30 czerwca 2020

10, 24 czerwca 2020

22 czerwca 2020

17 czerwca 2020

1 lipca 2020

31 lipca 2020

10, 24 lipca 2020

22 lipca 2020

17 lipca 2020

3 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

10, 24 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

1 września 2020

30 września 202

10, 24 września 2020

22 września 2020

17 września 2020

1 października 2020

30 października 2020

9, 23 października 2020

22 października 2020

16 października 2020

2 listopada 2020

30 listopada 2020

10, 24 listopada 2020

23 listopada 2020

17 listopada 2020

1 grudnia 2020

30 grudnia 2020

10, 23 grudnia 2020

22 grudnia 2020

17 grudnia 2020