» Centralne uwierzytelnianie

Dostęp do ogólnouczelnianych usług IT (np. portalu wewnętrznego, poczty pracowniczej, systemu obsługi studiów, eduroam) jest zabezpieczony prywatnymi hasłami użytkowników – pracowników i studentów – służącymi do weryfikacji ich tożsamości. Aby uprościć korzystanie z tych usług, na UW działa usługa centralnego uwierzytelniania – użytkownicy logują się do różnych systemów za pomocą tego samego hasła (jednej tożsamości). Dzięki temu użytkownicy nie mają problemu z pamiętaniem wielu haseł, a uruchamianie nowych usług staje się prostsze, znika problem zakładania nowych kont i dystrybucji nowych haseł. Centralne uwierzytelnianie użytkowników jest już standardem dla wszystkich nowych systemów ogólnouczelnianych, a systemy istniejące są do niego sukcesywnie przełączane.

» Pojedyncze logowanie

Pojedyncze logowanie jest usługą powiązaną z centralnym uwierzytelnianiem, ułatwia równoczesną pracę z wieloma systemami ogólnouczelnianymi. Użytkownicy wprowadzają dane uwierzytelniające tylko raz – podczas logowania do pierwszego systemu. Po poprawnym zalogowaniu użytkownik automatycznie uzyskuje dostęp do wszystkich serwisów opartych na centralnym uwierzytelnianiu i współpracujących z usługą pojedynczego logowania, bez konieczności wielokrotnego potwierdzania swojej tożsamości. W ten sposób przełączanie między różnymi systemami staje się dla użytkownika naturalne i nieuciążliwe.

 » Zmiana hasła

System centralnego uwierzytelniania użytkowników składa się z dwóch części: CAS (Central Authentication System) oraz AD (Active Directory). Każdy użytkownik posiada dwa identyfikatory: PESEL i LOGIN. Aby zalogować się poprzez CAS należy podać PESEL i HASŁO CAS. Aby zalogować się poprzez AD należy podać LOGIN i HASŁO AD.

Uwaga: hasła w obu systemach są niezależne od siebie. Użytkownicy mogą hasła zmieniać samodzielnie:

Zmiana hasła w CAS Zmiana hasła w AD

 

W razie problemów ze zmianą hasła należy kontaktować się z Serwisem komputerowym własnej jednostki lub ogólnouczelnianym Helpdeskiem. Zresetowanie zamponianego hasła wymaga zastosowania się do procedury, po otrzymaniu nowego hasła i zalogowaniu do CAS można samemu zresetować hasło w AD.

 » Zarządzanie tożsamością

Więcej o centralnym uwierzytelnianiu, pojedynczym logowaniu poprzez CAS i AD oraz centralnym rejestrze osób - użytkowników systemów IT, dowiesz się z witryny poświęconej zarządzaniu tożsamością.