» Zakup oprogramowania

Aby otrzymać licencję na oprogramowanie, należy wypełnić formularz „Zlecenia zakupu licencji" i przesłać skan emailem (licencje@adm.uw.edu.pl) lub faksem (22-55-20873) do Działu Wsparcia Informatycznego.

 » Cenniki oprogramowania

Część dostawców określa ceny licencji w EUR, a część w PLN i dlatego mamy dwa formularze zamówienia - przy każdym cenniku jest podany właściwy formularz. Ceny licencji uzyskano w wyniku zamówienia publicznego, są stałe i obowiązują do 2013.04.30. Faktury za licencje są wystawiane w PLN, ceny są przeliczane z EUR wg kursu z dnia wystawienia faktury.

You do not have the roles required to access this portlet.

 » Formularze

Zlecenie zakupu w EUR | np. Microsoft, Adobe, ...
Zlecenie zakupu w PLN | np. Symantec, Kaspersky, ...

 » Cenniki dla UW

Microsoft | www. microsoft.com
Adobe | www.adobe.com
Corel | www.corel.com
ABBY | www.abbyy.com
Symantec | www.symantec.com
Kaspersky | www.kaspersky.com
Eset | www.eset.com