» Serwis komputerowy

Podstawą warsztatu pracy studenta i pracownika są narzędzia komputerowe. Aby wspierać komunikację i współpracę elektroniczną, uczelnia oferuje studentom zajęcia z technologii informacyjnych, a pracowników wspiera szkoleniami wewnętrznymi i usługami serwisu komputerowego.

Usługi serwisu komputerowego są zorganizowane w sposób rozproszony – pracownicy poszczególnych jednostek są wspierani na swoich kampusach przez zespoły informatyczne ich jednostek macierzystych. Wykaz zespołów zapewniających serwis komputerowy dostępny jest obok.

Aby poprawiać komunikację z użytkownikami i zapewnić im wgląd w sposób ich obsługi, zgłoszenia serwisowe są rejestrowane i obsługiwane w oparciu o system zarządzania zgłoszeniami zintegrowany z centralną usługą uwierzytelniania.

 » Problemy z konfiguracją komputera lub dostępu do sieci

Poszczególne jednostki posiadają własne zespoły informatyków. Jeśli problem dotyczy Twojego laptopa, komputera stacjonarnego lub serwera na którym pracujesz, zgłoś go do zespołu w Twojej jednostce.

Jednostka Telefon Zespół
ADMINISTRACJA CENTRALNA (22) 50 20 544 Serwis komputerowy
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA (22) 55 25 343 Oddział komputeryzacji
BIOLOGIA (22) 55 42 506 Serwis komputerowy
CENTRUM OTWARTEJ MULTIMEDIALNEJ EDUKACJI (22) 50 34 010 Dział ds. technicznych
CHEMIA (22) 82 20 211 Ośrodek informatyczny
EKONOMIA (22) 55 49 129 Pracownia informatyczna
FIZYKA (22) 55 32 110 Ośrodek komputerowy
GEOLOGIA (22) 55 40 023 Ośrodek komputerowy
INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA (22) 87 49 393 Zespół łączności
MATEMATYKA (22) 55 44 202 Laboratorium komputerowe
PRAWO (22) 55 24 355 Sekcja informatyczna
PSYCHOLOGIA (22) 55 49 727 Ośrodek komputerowy
ZARZĄDZANIE (22) 55 34 027 Ośrodek komputerowy

 » Problemy z pocztą elektroniczną lub loginem/hasłem

Wiele wydziałów posiada własne serwery pocztowe - w takich przypadkach zgłoś się do zespołu informatycznego w Twojej jednostce (patrz tabela wyżej). Jeśli korzystasz z poczty centralnej (@uw.edu.pl, @adm.uw.edu.pl, @student.uw.edu.pl) - zgłoś się do Help Desku:

helpdesk@uw.edu.pl (22) 55 20 544

» Awarie sieci komputerowej

Sieć najbliżej Ciebie - w Twoim pokoju i budynku - jest obsługiwana przez Twoją jednostkę. Za budynkiem zaczyna się sieć ogólnouczelniana, to za jej pośrednictwem oferujemy Ci dostęp do Internetu i usługi telefoniczne. Nad ich funkcjonowaniem czuwa Dział Sieciowy:

net@adm.uw.edu.pl (22) 55 20 527

» Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami ustawowymi na Uniwersytecie Warszawskim powołany jest Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

abi@adm.uw.edu.pl (22) 55 20 794