» Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna (e-mail) jest podstawową usługą komunikacji elektronicznej dla studentów i pracowników uczelni. Studenci otrzymują indywidualne adresy pocztowe w domenie @student.uw.edu.pl, pracownicy w domenie @uw.edu.pl. Usługa jest dostępna dla całej społeczności uniwersyteckiej – poczta pracownicza jest zintegrowana z bazą kadrową, poczta studencka z bazą USOS. Każdy sam decyduje czy i w jaki sposób chce z tej usługi korzystać – może przekierować pocztę na ulubiony zewnętrzny serwis pocztowy lub wybrać zintegrowane narzędzia komunikacji i współpracy. Niezależnie od usługi ogólnouczelnianej wiele jednostek zapewnia swoim pracownikom i studentom konta pocztowe w domenach jednostek (np. @fuw.edu.pl, @icm.edu.pl, @mimuw.edu.pl).

 » Komunikacja i współpraca

Studenci i pracownicy mają możliwość korzystania z dostępnego przez Internet pakietu narzędzi Google Apps for Education do komunikacji i współpracy. W skład pakietu wchodzą: poczta elektroniczna Gmail; współdzielony kalendarz; komunikator Google Talk; łatwy sposób tworzenia osobistych witryn webowych; platforma blogowa; Google Docs do przechowywania, edycji i współdzielenia plików online. Każdy użytkownik otrzymuje do dyspozycji dużą przestrzeń dyskową. Wkrótce włączone zostaną usługi Google+ i YouTube. Dostęp do usług jest możliwy z komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych (np. tabletów, smartfonów). Adresy e-mail użytkowników pozostają w domenie Uniwersytetu Warszawskiego.

 » Linki

poczta.uw.edu.pl | poczta pracowników
poczta.student.uw.edu.pl | poczta studentów
google.uw.edu.pl | GoogleApps pracowników
google.student.uw.edu.pl | GoogleApps studentów