WEB CONTENT DISPLAY Close

BASICS

 

Eduroam project defines two wireless networks: eduroam-open and eduroam. Eduroam-open network allows you to access this website - here you can find all the instructions describing how to connect to eduroam network.

Internet access is available only through eduroam network.  

EDUROAM CONFIGURATION

 

Instructions describe eduroam network access configuration for all students and employees of Warsaw University, who have active account inCentrallnym Systemie Uwierzytelniania UW (UW Central Authentication System).

Users from other institutions participating in eduroam project should configure their access according to their instituion rules and instructrions .

 

KONFIGURACJA EDUROAM NA URZĄDZENIACH Z SYSTEMEM MICROSOFT WINDOWS 10

Before accessing eduraom network, change your password on logowanie.uw.edu.pl

Poniżej przedstawiona została zalecana konfiguracja przyłączenia do sieci eduroam dla urządzeń z systemem Microsoft Windows 10:

1.Z listy dostępny sieci wifi wybieramy "eduroam" i klikamy przycisk "połącz", widoczny pod wybrany siecią 

 

1
2. W nowym oknie wprowadzamy login w postaci <PESEL>@uw.edu.pl oraz swoje hasło i zatwierdzamy 2
12. Po chwili zostaniemy połączeni z siecią eduroam

 

W razie problemów prosimy o opisanie swojego przypadku na naszym forum: http://portal.uw.edu.pl/web/eduroam/forum .