RODZAJ URLOPU

PODSTAWA PRAWNA

 UDZIELA

 

płatny urlop dla celów naukowych „raz na siedem lat"

 

art. 134 ust. 1 ustawy-PSW – PSW

 (§107 ust. 3 Statutu UW)

 

dziekan lub kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej

 

płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej

 

art. 134 ust. 3 ustawy-PSW

(§107 ust. 4 Statutu UW)

dziekan lub kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej

 

płatny urlop naukowy w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 

(do 30 dni)

uchwała nr 62 Senatu UW z 18 marca 2009r.

dziekan lub kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej

 

 

płatny urlop naukowy w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 

(płatny powyżej 30 dni)

uchwała nr 62 Senatu UW z 18 marca 2009r.

Rektor

płatny urlop dla poratowania zdrowia

art. 134 ust. 5 i 7 ustawy-PSW

(§107 ust. 5 Statutu UW)

Rektor

 

bezpłatny urlop naukowy w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 

 

uchwała nr 62 Senatu UW z 18 marca 2009r.

dziekan lub kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej

 

bezpłatny urlop dla celów naukowych

art. 134 ust. 4 ustawy-PSW

Rektor

urlop wypoczynkowy

art. 133 ustawy-PSW

(§107 ust. 1 i 2 Statutu UW)

dziekan lub kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej

 

urlopy związane z macierzyństwem i ojcostwem: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop z tytułu przysposobienia dziecka

Art.: 180, 1821,1823,183, Kodeksu Pracy

Kierownik BSP z upoważnienia Rektora

urlop bezpłatny („prywatny")

art. 174 Kodeksu Pracy

Rektor

urlop bezpłatny (w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy)

art. 1741 Kodeksu Pracy

Rektor

urlop wychowawczy

art. 186 Kodeksu Pracy

Kierownik BSP z upoważnienia Rektora