SEKCJA SPRAW OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI


mgr Alina Bodytko, z-ca kierownika biura

tel. 55-24-238, fax 55-20-515, e-mail: alina.bodytko@adm.uw.edu.pl

 1. mgr Halina Dąbrowska
  tel: 55-20-113, e-mail: halina.dabrowska@adm.uw.edu.pl
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Wydział Neofilologii
  • Wydział Orientalistyczny
  • Wydział Polonistyki
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
  • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
  • Instytut Ameryk i Europy
  • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  • Katedra Erazma z Rotterdamu
 2. mgr Elżbieta Socha
  tel. 55-20-367, e-mail: elaso@adm.uw.edu.pl
  • Wydział Chemii
  • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • Wydział Filozofii i Socjologii
  • Wydział Prawa i Administracji
  • Wydział Psychologii
  • Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
  • Biblioteka Uniwersytecka (BUW)
  • Szkoła Języków Obcych
  • Instytut Studiów Społecznych
  • Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego
  • Domy Studenckie
 3. mgr Aldona Stachlewska
  tel. 55-20-489, e-mail: aldona@adm.uw.edu.pl
  • Wydział Biologii
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Wydział Geologii
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Wydział Pedagogiczny
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K.Michałowskiego
  • Centrum Europejskie
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
  • Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
  • Ośrodek Badań nad Migracjami
  • Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji
  • Centrum Sportu i Rekreacji
  • Centrum Nowych Technologii
  • Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
  • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
  • Muzeum UW
  • Biuro Gospodarcze
  • Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów
  • Grupa Robót elektrycznych
  • Stołówka UW
  • Żłobek "Uniwersyteckie Maluchy"
  • DPN, Hera i Sokrates
 4. mgr Anna Jurkiewicz
  tel. 55-24-016, e-mail: annajurk@adm.uw.edu.pl
  • Wydział Historyczny
  • Wydział Zarządzania
  • Wydział "Artes Liberales"
  • Wydawnictwa UW
  • Zakład Graficzny UW
  • Archiwum UW
  • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
  • Chór
  • ZPIT "Warszawianka"
  • Teatr UW
  • Ośrodki Wczasowe
  • Administracja Ogólnouczelniana (poza Biurem Gospodarczym, SOTO, Gupą Robót Elektrycznych, Stołówką, Hotelami i DS)
  • Uniwersytet Otwarty
  • Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
 5. mgr Sylwia Stępniak
  tel. 55-20-430, e-mail: sylwia.stepniak@adm.uw.edu.pl
  • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych pracowników Administracji Centralnej.
  • Sporządzanie umów dot. finansowania kształcenia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe; prowadzenie rejestrów umów.
  • Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Administracji Centralnej.
  • Wystawianie legitymacji pracowniczych.