SEKCJA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

mgr Magdalena Gaczyńska, z-ca kierownika biura

tel. 55 - 24 233
e-mail: magdalena.gaczynska@adm.uw.edu.pl

 1. mgr Renata Michałowska
  tel. 55-20-554, e-mail: Renata.Michalowska@adm.uw.edu.pl
  sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:
  • Wydział Historyczny
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Wydział Pedagogiczny
  • Wydział Polonistyki
 2. mgr Marta Płodowska
  tel. 55-20-340 e-mail: Marta.Plodowska@adm.uw.edu.pl
  sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:
  • Wydział "Artes Liberales"
  • Wydział Biologii
  • Wydział Chemii
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Instytut Studiów Społecznych
  • Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
  • Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
  • Ośrodek Badań nad Migracjami
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
 3. mgr Magdalena Synoś-Skorek
  tel. 55-24-237 e-mail: magdas@adm.uw.edu.pl
  sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:
  • Wydział Neofilologii
  • Wydział Orientalistyczny
  • Wydział Psychologii
  • Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Prof. K. Michałowskiego
  • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
  • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
  • Szkoła Języków Obcych
  • Instytut Ameryk i Europy
 4. Anna Wójcik
  tel. 55-24-235, e-mail: anwik@adm.uw.edu.pl
  sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:
  • Wydział Filozofii i Socjologii
  • Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Katedra Erazma z Rotterdamu
  • Biblioteka Uniwersytecka (BUW)
  • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
  • Centrum Europejskie
 5. mgr Katarzyna Sowińska
  tel. 55-24-236, e-mail: Katarzyna.sowinska@adm.uw.edu.pl
  sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
  • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 6. mgr Monika Ziemińska - urlop
  Tel. 55-20-577, e-mail: nika@adm.uw.edu.pl
   
 7. mgr Jonata Wilczewska
  Tel. 55-20-114, e-mail: jonata.wilczewska@adm.uw.edu.pl
  • Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z przypisaniem nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego
  • Obsługa organizacyjna:

-         Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim,

 

Wniosek o zatrudniene na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

profesora zwyczajnego
[xls]

-         Rektorskiej Komisji ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

-         Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich,

-         Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich,

-         Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

 • Sprawy osobowe doktorantów (VI rok).
 • Wystawianie zaświadczeń o odbyciu studiów doktoranckich.
 • prowadzenie ewidencji stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (system POL-on system informacji o szkolnictwie wyższym)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań dot. liczby nadanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.
 • mgr Maria Guzik
 • tel. 55-24-086, e-mail:

maria.guzik@adm.uw.edu.pl
sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 

 

 • Wydział Geologii
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Centrum Nowych Technologii "Ochota"
 1. mgr Magdalena Michałowska - zwolnienie lekarskie, w sprawach etatowych zastępuje Natalia Żera-Podstawka

   tel. 55-20-577, e-mail: magdalena.michalowska@adm.uw.edu.pl

sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 • Wydział Prawa i Administracji - zastępuje mgr Magdalena Synoś-Skorek
 • Wydział Zarządzania - zastępuje mgr Renata Michałowska
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - zastępuje mgr Renata Michałowska

 

 

 • prowadzenie ewidencji etatów (stanu zatrudnienia) w poszczególnych jednostkach UW
 • sporządzanie sprawozdań dot. stanu zatrudnienia