SEKCJA DS. UBEZPIECZEŃ


ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski pok.1 (parter),

Fax  (22) 55-24-035

mgr Marzena Górska  tel. 55-20-851, 55-24-018  marzena.gorska@adm.uw.edu.pl

Joanna Szczęsnowicz  tel. 55-20-840, 55-24-018  joanna.szczesnowicz@adm.uw.edu.pl

 

 Komunikat w sprawie składania przez obywateli Unii Europejskiej druków A1 [pdf]

 

Dodatkowe ubezpieczenia

  • PZU Życie – ubezpieczenie grupowe na życie na życie typu P PLUS
  • PZU Opieka Medyczna –  grupowe ubezpieczenie medyczne
  • PZU NW -  roczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych  wypadków 2013/2014
  • PKO Ubezpieczenia  - grupowe  ubezpieczenie na życie