Regulamin Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 lipca 1997 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 7 Rektora UW z dnia 29 lipca 2004 r. o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]