1. Zatrudnienie (mianowanie/umowa o pracę)
  2. Konkursy
  3. Wynagrodzenie
  4. Prawa autorskie
  5. Dodatkowe zatrudnienie
  6. Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne)
  7. Ocena okresowa
  8. Urlopy
  9. Stypendium doktorskie
  10. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich