KOMUNIKATY

 

 1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA [pdf]
 2. Komunikat nr 3 w sprawie "ozusowania" wynagrodzeń za pracę dydaktyczną [pdf]
 3. Komunikat w sprawie składania przez obywateli Unii Europejskiej druków A1 [pdf]
 4. Komunikat w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie - [pdf]
 5. Komunikat dla pracowników UW o wypełnianiu oświadczeń, dotyczących posługiwania się numerem NIP dla celów podatkowych -[pdf]
 6. Komunikat w sprawie dokumentów potwierdzających  prawo do świadczeń z NFZ - [pdf]
 7. Przeliczanie emerytur od 1 stycznia 2012 r. - NOWE
 8. Dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich [pdf]
 9. Informacja o zmianie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych [pdf]
 10. Komunikat BSP w sprawie zakończenia naliczania kapitału początkowego
 11. Badania lekarskie [pdf]